Diktanalyse av «En Vaarnat»

Utdrag
Diktet «En Vaarnat» er skrive av Johan Sebastian Welhaven og blei utgitt i 1844. Det er henta frå samlinga «Nyare Digte». Tematikken i diktet er mellom anna sakne og det nære bandet mellom naturen og menneska.

Welhaven tar i bruk besjeling i diktet «En Vaarnat». Vi ser eit konkret eksempel på dette i den første strofa, der naturen blir tildelt menneskelege eigenskapar. Ein viktig funksjon av besjelingen er at det blir danna ulike språklege bilde.

I den andre strofa står det skrive «Skyene svæver som Svaner». Dette er ein tydeleg samanlikning som på same måte som besjeling skapar språklege bilde. Samanlikninga tydeleggjer at Welhaven har som mål å framstille skyene som noko positivt og nydeleg.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå