Ord over grind | Diktanalyse

Innholdsfortegnelse
Tema
Virkemidler

Utdrag
Diktet handler om en relasjon mellom to mennesker, det lyriske jeget møter en annen person ved at de går til hverandres «inste grind».

Hvis den ene tilvender seg til den andre og ikke får respons, så er det ikke noe problem, så lenge begge vet at de innimellom vil kunne se til hverandre. Besøket gjør at jeget i diktet føler seg trygg.

Ordet grind sin overførte betydning er å holde følelser og tanker for seg selv. To mennesker vil på noen måter alltid være fremmed for hverandre og det vil kontinuerlig være noe med den andre parten vi ikke helt kan forstå.

Det handler også om å føle seg fri i forholdet ved å respektere hverandre sine grenser. Dette skaper «tillit og ro».

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå