Ord over grind | Diktanalyse

Innledning
Diktet handler om en relasjon mellom to mennesker, det lyriske jeget møter en annen person ved at de går til hverandres «inste grind».

Hvis den ene tilvender seg til den andre og ikke får respons, så er det ikke noe problem, så lenge begge vet at de innimellom vil kunne se til hverandre. Besøket gjør at jeget i diktet føler seg trygg.

Ordet grind sin overførte betydning er å holde følelser og tanker for seg selv. To mennesker vil på noen måter alltid være fremmed for hverandre og det vil kontinuerlig være noe med den andre parten vi ikke helt kan forstå.

Det handler også om å føle seg fri i forholdet ved å respektere hverandre sine grenser. Dette skaper «tillit og ro».

Utdrag
Ord over grind har en tradisjonell strofisk form og en enkel oppbygning med firstrofet, firversing, inneholder ABCB rim og han en fast rytme. Diktet er skrevet i en personal synsvinkel, dette er med på å få frem indre tanker og følelser.

I den første strofen «du går til mi inste grind», kan man se et tydelig assonansmønster. I- lyden i « grind» og «inste» er framtredende og er med på å skape et lydlikhetsmønster. Vi har en fast form på enderim i alle strofene i diktet, der rimet er i andre og fjerde verselinje i hver strofe.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå