Dikt analyse av diktet Hentet

Innledning
Diktet «Hentet» er skrevet av Johann Grip, og er frå diktsamlinga Enkle dikt som blei utgitt i 2003. Motivet i diktet er barn som blir henta i barnehagen, og det meir underliggande temaet er liv og død.

Eit sentralt verkemiddel i diktet er bruken av fri form. Fri form er når strofene ikkje inneheld like mange verselinjer. I diktet har dei fleste strofene to verselinjer, men det er to strofer som skild seg ut.

Den eine av desse har fire verselinjer. Fordi det ikkje er nokon linjeskift blir det ingen pausar frå det augeblikket som er skildra i strofa, det går i eitt.

Utdrag
Det neste sentrale verkemiddelet som er brukt i diktet er samanlikning. Forfattaren samanliknar korleis barnehagebarna blir henta med korleis han sjølv vil bli henta.

Verkemiddelet kjem fram i siste strofa der det står at han håper det vil skje «nøyaktig slik». Slik er eit samanlikningsord, og det forteljar at det er samanlikning som blir brukt.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå