”Inte jag heller” og ”Ord over grind” | Analyse

Innledning
”Inte jag heller” er skrive av den svenske songaren Säkert, og vart gitt ut i albumet Däggdjur i 2017. ”Ord over grind” vart derimot gitt ut i 1955 i samlinga I ein annan skog. Diktet er skrive av Halldis Moren Vesaas. ”Inte jag heller” er ein songtekst, og ”ord over grind” er derimot eit dikt.

Utdrag
”Inte jag heller” er ein svensk songtekst, og består av syv strofer. Strofene har ikkje like mange verselinjer. Diktet har ikkje noko form for rim. Det er derimot tatt i bruk gjentaking i dei tre fyrste strofene.

”Inte jag heller” er skrive på siste verselinje. Dette er òg tittelen på diktet.

Gjentakingar er tatt i bruk for at ein skal hugse betre. ”inte jag heller ” er ein viktig setning for det visar at forteljaren i songteksten er eit ”lyrisk eg” som stiller spørsmål til eit ”du”.

Ein får eit innblikk i personlegdommen gjennom svara og spørsmåla som gis. Det lyriske eg-et gir songteksten difor ein personleg stemme. ”Du” representerer òg eg-et som reflekterer med seg sjølv.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå