Frelseshistorien | Relgion og etikk | 6 i karakter

Innledning
Gud er selveste begynnelsen på historien, og alt kommer fra ham. Gud er grunnlaget og forutsetningen for hele Bibelens store fortelling.

Det å stille spørsmål som «Hvem skapte Gud?» eller «hvor kommer Gud fra?» er irrelevante og ulogiske spørsmål ifølge flere filosofer. Gud er altså ikke skapt, han er.

Utdrag
Folket dannet seg et kongerike, og det gikk dårlig når de senere prøve å «teste» friheten sin. Forskjellige profeter kom på banen.

Profetene skulle åpenbare meldingene fra Gud, som forsøkte å åpne opp øynene hos folket for elendigheten de hadde gjort.

Det kom forskjellige sykdommer og pandemier, men ved Guds lære ble ting bedre, og dårlig igjen ettersom læren ble glemt igjen. Likevel ga Gud aldri opp.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå