Forbrenning av magnesium | Naturfag Rapport

Hypotese:

Når vi brenner magnesium vil det oppstå et hvitt lys/flamme, og det vil så bli dannet et hvitt pulver.

 

Metode:

Vi holder magnesium med klypen over gassbrenneren og flytter vekk det brennende magnesiumet når det tar fyr for å se et hvitt lys/flamme

 

Utstyr:

  • klype
  • gassbrenner
  • magnesium
  • hansker og vernebriller

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter