Teori:
oksygen og magnesium reagerer i en forbrenningsreaksjon og danner et nytt stoff. Det avgies også varme til omgivelser

Hypotese:
Når vi brenner magnesium vil det oppstå et hvitt lys/flamme, og det vil så bli dannet et hvitt pulver.

Utdrag
Metode:
Vi holder magnesium med klypen over gassbrenneren og flytter vekk det brennende magnesiumet når det tar fyr for å se et hvitt lys/flamme.