Innledning
«Sprogutviklingen er en naturlig prosess. Den lar seg hverken hindre eller påskynde» er en påstand Arnulf Øverland legger ut i boken sin «Ordet» (1950), men hva vil det egentlig si?

At språk utvikler seg i dagens samfunn er i seg selv uunngåelig, der flere faktorer har mye å si om hvordan denne utviklingen skal skje.

Verden har aldri før vært så «nærme», og informasjon har aldri vært så lett å få tak i.

Sammen med den teknologiske utviklingen og utbredelsen av demokrati og frihet i verden, har denne konstante globaliseringen uten tvil spilt en stor rolle i hvordan det norske språket har utviklet seg i de siste 40 årene.

Alt fra engelske og arabiske låneord til hvordan man bygger opp setninger, er synlige endringer vi har fått i språket.

For å bedre forstå dette er det viktig å vite hvorfor vi i det hele tatt har et språk i utvikling.

Utdrag
Det at språket utvikler seg trenger ikke å bare bety at det skjer på grunn av utlands påvirkning.

Nye ord som blir brukt i Norge kommer i mange tilfeller av seg selv.

Dette er fordi språk speiler samfunnet vi lever i. Ord som «Gretaeffekten» og «krenkelseskultur» har blitt til ord som vi bruker akkurat derfor.

Vi trenger stadig nye ord for å beskrive situasjonen vi lever i dag. La oss ta ordet «Gretaeffekten» som eksempel.

Greta Tunberg og hennes skolestreik for klimaet vekket hele verden og snakket om hvem som burde ta initiativet for klimaet gikk verden over.

Dette ville vært rett og slett vanskelig å beskrive uten å bruke ordet «Gretaeffekten», og det er akkurat derfor nye ord blir til.

Samfunnet trenger å utvikle språket for å kunne bedre kommunisere med hverandre. Dette er et eksempel på hvordan språk utvikler seg på «lokalt» nivå.

Det norske språket er i stadig utvikling og endringer vil alltid komme, om det skyldes globalisering eller utvikling innad i landet, er det uunngåelig.

Eneste vi kan gjøre er å bli med på turen og tilpasse oss tiden og samfunnet vi lever i. Som Arnulf Øverland legger ut i boken sin «Ordet»,