Innledning
Det er mye snakk om å bygge en vindmøllepark i Davvi i Finnmark. Vindmølleutbygging er et kontroversielt tema som starter mange uenigheter.

Temaer som vindkraft starter diskusjoner om hva som er det mest bærekraftige. For at noe skal være bærekraftig må det vise hensyn til økonomien, klima og miljø, og sosiale og kulturelle forhold.

Det er også viktig at valgene tilfredsstiller dagens generasjon uten å påvirke kommende generasjoners behov.

I Davvi er det ulike faktorer innenfor dette som gjør avslutningen rundt vindmølleutbyggingen problematisk. Da handler det om prioritering, men hvilke hensyn skal veie tyngst?

Utdrag
Likevel så kan vindmølledrift være økonomisk ustabil. Dette kommer av at man ikke kan styre vindkraften og ressursen vil alltid være uforutsigbar (Handegård, 2019).

Man vil også få lite igjen for vindkraftsatsingen. De eventuelle inntektene av vindmøllene vil gå mest til selskapet som driver vindmølleanlegget.

Man har tidligere sett eksempler på dette. Selskapet BlackRock kjøpte opp Gulslettene vindkraftverk.

Det viser seg at på 15 år vil BlackRock tjene én milliard kroner bare på utbytte av grønne sertifikater som alle innbyggere og bedrifter i Norge finansierer over strømregningen (Rypeng & Eilertsen, 2018).

Med andre ord tjener selskapene mest på selve vindmøllene, som gir et dårlig økonomiske grunnlag for kommunene fordi de får heller ulempene.

Hensynene for klima og økonomi for utbyggingen i Davvi har noe universale fordeler og ulemper, men de sosiale og kulturelle forholdene er mer interne.

Vindmølleutbyggingen vil kunne gi området flere arbeidsplasser. Naturligvis vil dette hjelpe enkeltpersoners økonomi, men det vil hjelpe kommunene som en helhet også.

Arbeidsplasser kan hjelpe med å forhindre fraflytting, eventuelt få flere beboere i områdene fordi folk må flytte nærmere arbeidsplassen (Kleven, Hole, Løland, & Olsson, 2020).

Dette vil føre til økte skatteinntekter som kommunene igjen kan bruke på å tilby flere og bedre tjenester til innbyggerne sine.

Man har tidligere sett sammenhenger mellom oppblomstring i næringsvirksomhet i kommuner der det er stort antall arbeidere i vindkraftindustrien (Grenseland AS).

Vindmølleutbyggingen vil likevel påvirke reindrift og samekulturen. Selv om vindmølleindustrien kan gi nye arbeidsplasser så vil det også hindre noen.

Davvi er et område hvor det drives mye reindrift som er avhengig av arealene der Davvi vindpark blir vurdert etablert. Utbyggelsen ødelegger det naturlige beitet.

Reineiere blir derfor nødt til å fortsette arbeidet sitt med redusert kapasitet (Naturvernforbundet, 2020).