Utdrag
I følge Dale m. fl. (2012) er en forretningsmodell måten en bedrift eller virksomhet er organisert og drevet på for å skape bærekraftig drift.

Altså å få overskudd. Forretningsmodellen består ofte av de fire elementene produkt, kunderelasjon, struktur og økonomi.

Produkt: Dette er alt fra en konkret gjenstand til en tjeneste. Hvem du selger til er avhengig av hva du selger.

Kunderelasjon: Hvordan bedriften forholder seg til sine kunder, hvem kundene er og hvordan du vil informere dem om ditt produkt.

Struktur: For at bedriften skal få en positiv verdiskapning må den organiseres og struktureres.

Aktiviteter må samordnes og det burde være en organisasjonsplan som sier noe om arbeidsfordelingen til de ansatte.

Økonomi: Dette handler om spørsmål rundt hva som trengs av kapital for å etablere og drive en virksomhet, men også om kostnader, inntekter og overskudd.

De tradisjonelle forretningsmodellene
Det finnes flere forskjellige typer forretningsmodeller og det er viktig at bedriften har den forretningsmodellen som er tilpasset deres mål og forutsetninger som virksomheten bygger på.

Full verdikjede – I en bedrift med full verdikjede utfører bedriften alle funksjonene selv. Produktutvikling, produksjon, markedsføring og salg, og administrative funksjoner.

Dette er den mest krevende modellen, fordi den krever store investeringer i forhold til maskiner og utstyr. Samt også til lokaler, distribusjon og salg.

Det krever en virksomhet med gode ansatte og en ledelse med god fagkunnskap innen teknologi, økonomi og markedsarbeid.

Som sagt et dette en meget krevende forretningsmodell og Hope Design har kun en leder.

På bakgrunn av det som er skrevet over er det ikke et lurt valg for Liv å velge denne forretningsmodellen.

I tillegg krever dette at alt av produksjon foregår innad i bedriften, noe som motstrider hennes ønske om å importere varer fra India.

Bare utvikling – Denne typen virksomhet driver kun med forskning og produktutvikling.

Derfor må eller vil de selge ideene sine, eller inngå lisensavtaler med andre bedrifter som kan sette idéen ut i live.

For at en lisensavtale skal være en mulighet forutsetter det at idéen er patentbar eller beskyttet etter lover som f. eks. åndsverksloven. Denne modellen er lite aktuell for Liv.

Det er fordi hun allerede eier en godt etablert bedrift som driver med salg i lokalområdet.

Hun ønsker også å importere varer fra India for å forbedre sitt samfunnsansvar, dette kan hun ikke gjøre om hun kun ønsker utvikling.

Bare produksjon – Denne modellen går ut på kun å drive med produktutvikling og å produsere varer, men å legge bort salg og markedsføring.

Her kan man fokusere på idéutvikling og god produksjon, og fokuset på teknologi kan være stort.

Igjen passer dette dårlig til Livs ønske om hennes bedrift. På grunn av at hun ønsker salg av varer er denne modellen utelukket.

Bare salg – Foreløpig er det denne forretningsmodellen Hope Design har nå.

Det er mulighet for å drive med produktutvikling, men selve produksjonen av varene skjer utenfor bedriften. Bedriften tar selv seg av jobben med markedsføring og salg.