Argumenterende tekst om fraværsgrensa | Oppgave

Innledning
Fraværsgrensa er en veldig sentral debatterende overskrift, som mange har sterke tanker og følelser om. Fraværsgrensa var et tiltak som ble gjort for skoleåret 2016/2017

hvor det ble innført en fraværsgrense på 10 %. Det vil si at du får stryk i et fag, dersom du har mer enn 10 prosent fravær (vært borte eller ikke møtt opp) i faget.

Utdrag
Det tredje argumentet går ut på at kilder fra NRK viser at fraværet i Oslo gikk kraftig ned med 34 posent fra skolestart.

Dette viser at det er et positivt tiltak for fraværsstatistikken i Norge, men det er ikke skulk som er hovedårsaken til fraværet blant unge i dag.

Manglende motivasjon er en annen sentral faktor som er med på påvirke oss unge i dag. Dette står det også skrevet om i en rekke artikler, hvor manglende motivasjon blant videregående elever, blir trukket frem som en sentral faktor.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå