Ressonerende og argumenterende tekst om Trump muren

Innledning
Med sitt slagord ̈Make America great again ̈ stod den politiske republikaneren Donald Trump foran millioner av mennesker under valgkampen i 2015 og uttalte seg om den massive muren
han lovet å bygge om han kom til makten som president. En stor mur som skal skille Amerika og Mexico har skapt opprør og har iverksatt mange ulike meninger over hele verden.

I denne oppgaven skal jeg ta for meg problemstillinger for og imot denne omtalte ̈Trump muren ̈. Jeg skal drøfte fordelene og ulempene, og greie ut om ulike påstander fra begge sider av denne saken. Til slutt vil jeg argumentere og konkludere for min personlige mening, om denne enorme muren er problemløsende eller problematisk.

Utdrag
Det finnes gode grunner til å koste på en mur som skiller USA og Mexico, for det første vil muren hindre en del av den ulovlige innvandringen inn til Amerika. Muren vil skape mer orden i saken om hvem som har oppholdstillatelse i USA og hvem som oppholder seg ulovlig.

Mexico er et land negativt ladet med sitt kriminelle gjengmiljø, en mur vil forminske kontakten med karteller og vil hindre en del gjerningsmenn og voldsforbrytere i å tre seg inn illegalt til Amerika, noe som vil skape trygghet.

For det andre bidrar muren til å bevare kulturen. Det spanske språket har preget de sørlige statene i Amerika grensende til Mexico betydelig. Mange mexicanere tviholder på det spanske språket og unnlater å lære seg landets nasjonalspråk.

Det skaper en viss samtale konflikt hvor engelsk talende amerikanere og spansktalende mexicanere ikke har mulighet for å forstå hverandre. Mexicanerne virker dessuten uinteresserte i å integrere seg og velger å la amerikanere tilpasse seg dem.

For det tredje vil mindre innvandring bety et utvidet og større marked på arbeidsmarkedet for amerikanere. Mexicanere er en billig arbeidskraft, oftest i stillinger hvor utdanning ikke er et krav. Mange blir ansatt, på grunnlag av at de er hardtarbeidende og ikke stiller særlig lønnskrav, i henhold til amerikanere.

På en annen side er det mange innvandrere som oppretter sine egne ulovlige firma innen det svarte arbeidsmarkedet.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå