Analyse av eddiksyre

Innledning
I dette forsøket skal man analysere masseprosenten av eddiksyre fra kjøkkenetsom er på 7%, ved å titrere eddiksyre mot sterk base NaOH.Så skal vi forsøket om stemmerdet at eddiksyre har masseprosent 7 eller ikke?

Innholdsfortegnelse
Hensikt:

Teori:

Utstyr:
- Kjemikalier:

Eksperimentelt:

Resultater:

Diskusjon og feilkilder:

Konklusjon:

Litteratur:

Vedlegg 1

Utdrag
Ifølge det som står på eddiksyres flaske, er masseprosenten 7. Dette forsøket ble gjort for å vise om stemmer det at masseprosenten er 7 eller ikke, ved titrering klarte vi å vise at masseprosenten stemme ikke, der masseprosenten var ca. 10.

Det ble gjort to prøver i dette forsøket slik at vi bli sikre av resultater, det var egentlig ikke så stor forskjell mellom de to resultatene som vi fikk, der den ene var 10,0% og den andre var 10,2%.

Figur 4 viser at prøveløsning i starten var fargeløs før vi nådde ekvivalnspunktet, der stoffmengde av begge stoffer var ikke lik.

Som figur 3 viser, er det en lys rosa i prøve nr.2 og vanlig rosa farge i prøve nr.1, og det betyr at i prøve nr.2 var vi mer nøyaktig i ved ekvivalnspunktet, altså jo mer lys farge får vi jo mer nøyaktig resultater blir det.

Den lys rosa farge som vi fikk på den andre prøve, er i starten av ekvivalnspunktet, ut fra teorien har stoffmengdene av begge stoffer blitt likt.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå