Innledning
I Norge er det ikke noe spesiell tradisjon med skoleuniform i dag. Er dette en bra eller dårlig ting? Hvis du spør en hvilken som helst ungdom i dag om hun eller han vil ha skoleuniform på skolen sin, vil de med en gang si nei. Dette er noe jeg kan bekrefte siden jeg selv er ungdom. Men hvis du ber vedkomne om å tenke seg litt om, vil kanskje svaret bli annerledes?

Utdrag
Mange andre europeiske land har skoleuniformer. Best kjent er det kanskje i England, men vi finner det også i Italia, Frankriket, Spania og deler av Tyskland.. I Norge er dette en debatt som dukker jevnlig opp, spesielt rundt skolestar eller ofte i forhold til klær og kjøpepress.

På regjeringen sine hjemmesider kan du blant annet lese om dette. Der har de også lagt ut informasjon om en meningsmåling tatt i forbindelse med obligatoriske skoleuniformer og barna i Oslo sine tanker om det.

De fleste barna som var med i denne meningsmålingen sa at de ikke ville ha uniformer. Dette er fullt forstålig, det hadde vært utrolig kjedelig om alle så helt like ut. Det ville ikke bli mulig å skape sin egen stil. Mange vil hevde at noe av personligheten til hver enkelt elev ville forsvinne.

Det ville blitt helt umulig for dem som viser meninger og synspunkt via klesstil. Enkelte påstår at litt av identiteten vår forsvinner.

På en annen side ville det kanskje bli litt lettere. Ingen hadde behøvd å stresse med å finne ut hva de skulle ha på seg hver morgen og de som viser meninger via klesstil ville bli tvunget til å uttrykke seg via språket.

Det ville vært utrolig bra om alle elevene hadde blitt tvunget til å måtte klare å uttrykke seg på andre måter enn med klesstilen sin. Det er noe alle elevene hadde fått god nytte av i andre situasjoner senere i livet.