«Aleksanders blackout ble sponset av mamma og pappa» | Analyse

Innledning
«Alexander’s blackout vart sponsa av mamma og pappa» er ein samansett tekst av bilete og tekst, noko som vi kan kalle for ein reklame. Reklamens avsendar er vinmonopolet.

Den vart laga av «Try reklamebyrå» i 2010. Den vart brukt i ein haldningskampanje. Føremålet til reklamen er at foreldra, og rett og slett alle over 18 år skal unngå kjøp av alkohol til mindreårige, for barnas sikkerheit, og ikkje minst kjøparens ansvarlegheit. Selskapets målgruppe er alle over 18 år, fordi det er dei som får kjøpt alkohol lovleg.

Utdrag
Reklamen er utforma med eit stort bilete som dekkjer heile plakaten. Bilete viser ein gut som går åleine langs ein motorveg i tussmørket. Det beskriv ein dysterheit, og at det kanskje ikkje har gått så bra med denne guten. På venstre side på biletet er houvedoverskrifta «Alexanders blackout ble sponset av mamma og pappa».

Denne overskrifta er litt ironisk i forhold til biletet. Overskrifta er «positiv» fordi ordet «sponset» blir bruka, mens biletet viser tvert imot at guten ikkje har det så bra.

Overskrifta passar også biletet på ein bra måte, fordi man kan sjå og tolke at denne guten har hatt ein «blackout», og er på veg heim tidleg på morningen, med eit dårleg minne frå gårdagen.

Nedst til venstre på biletet, står det seks liner med fakta og informasjon om salg av alkohol til mindreårige, og kva som kan bli konsekvensane for barnet. Under teksten står logoen til vinmonopolet. Heilskapens inntrykk av reklamen er at den er veldig seriøs, aktuell og truverdig.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå