1440 Revolusjonerte Johann Gutenberg Europa med Boktrykkerkunsten

Innledning
Konsekvenser hvis man ikke hadde hatt boktrykkerkunst:

-Hadde ikke kunne kommunisert med like mange

-spre budskap og politiske meninger

- Det gjorde at nye ideer kunne spre seg raskere, og dette førte til en formidabel vekst i utviklingen av alle typer vitenskap, kunst, filosofi og alt man ellers kunne skrive bøker om. Man kan nesten si det så sterkt som at boktrykkerkunsten la grunnlaget for den moderne verden. Uten boktrykkerkunsten ville dermed verden lugget langt bak når det kommer til vitenskap, kunst og filosofi.
Reformasjonen

Et av de grunnleggende prinsippene i Luthers lære var at hver enkelt selv skulle lese sin Bibel, og at forholdet mellom hver enkelt og Gud, ikke trengte å gå gjennom en prest og en kirke. Dette prinsippet hadde vært vanskelig å håndheve, hvis det hadde eksistert så få Bibler som i Middelalderen, og vært så dyrt og vanskelig å produsere dem. Med boktrykkerkunsten kunne Bibelen bli masseprodusert, og den kunne bli masseprodusert på nasjonalspråkene. Boktrykkerkunsten gjorde det også lettere for Luther å spre sine ideer, og sine egne bøker og tekster.

De som delte meningene med Luther trykket ned budskapet for å enklere kunne formidle det videre. Dette førte til at de mye enklere fikk gjennomslag og støtte for meningene sine. Et eksempel på dette er Danmark som fikk sitt første trykkeri i 1530, og ble protestantiske i 1536. I alle protestantiske områder ble det opprettet en mengde boktrykkerier, for å spre den nye læren. Uten boktrykkerkunsten ville det altså vært mye vanskeligere for Luther å få fram sitt budskap. Uten boktrykkerkunsten ville vi muligens fortsatt ha katolisme i store deler av Europa.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå