Vil vi virkelig sette tidsmaskinen i revers?

Innledning
Abort er når man gjør en slutt på svangerskapet. I Norge er det en lov om at kvinner selv kan bestemme om de vil ta abort. Loven ble vedtatt for 40 år siden, i 1978. I dag er dette et svært diskutert tema, som ofte har dukket opp i media i det siste.

Dette er fordi KrF har lyst til å endre på loven og komme inn i regjeringen, fordi de ønsker å fjerne muligheten for sen abort. Det vil si abort etter de 12 første ukene. I teksten «Åndelig opphørssalg: alt skal bort(minus makt)!» har Egon Holstad skrevet en tekst om abort, der han drar inn de forskjellige partiene.

Den ble skrevet den 8 november 2018 i Tromsø. I denne analysen skal vi se nærmere på forfatterens bruk av retorikk.

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter