Sette problemer under debatt | Norsk

Innledning
I denne teksten skal jeg se på Georg Brandes holdninger til realismen og hvordan hans formuleringer er dagsaktuelle, selv om de ble skrevet på 1800-tallet.

Georg Brandes hadde sin storhetsperiode samtidig som storhetsperioden til den kritiske realismen og naturalismen, altså i 1870-1880-årene. Synet hans på litteratur reflekterte holdninger fra tidsepoken, som følgende formulering forklarer: «det at en litteratur i våre dager lever, viser seg i at den setter problemer under debatt» Det Georg Brandes sa han mente, var at hvis litteraturen kunne makte å kritisere og avsløre holdninger i samfunnet, og å vekke debatt, så var litteraturen moderne.

Utdrag
For å forklare denne formuleringen, er det viktig å forklare hva som menes med at en litteratur «lever». Spesielt i naturalismen var forfattere flinke til å skildre, beskrive og gjøre tekstene realistiske ved hjelp av dialekter, sosiolekter og ved å inkludere problemene til alle klassene, ikke bare overklassen.

Dette gjorde forfatterne uten å legge skjul på det vonde. Alt dette førte til et klart bilde over handlingen som folk kunne leve seg inn, og i mange tilfeller relatere til, altså at litteraturen lever. I realismen derimot, prøvde forfatterne å unngå de mest groteske detaljene, og ikke ta opp temaer som fattigdom, død, sykdom, prostitusjon osv.

Det var få naturskildringer og språket som ble brukt i litteraturen var overklassens språk, derfor var det vanskelig å leve seg inn, relatere til og forstå samfunnsproblemene. Sannheten måtte frem for å oppnå god litteratur som ifølge Brandes var når litteraturen kunne sette problemer under debatt.

Generelt var folk opptatt av å endre og bedre samfunnet på denne tiden. Litteraturen hjalp med akkurat dette fordi folk av alle stender og klasser kunne fronte meningene sine, lese og forstå andre sine meninger, og derfor sette problemer under debatt.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå