Tydelege arr på neven | Analyse | Jon Fosse

Nynorsk tentamen haust 2020
Oppgåve 2.
Tydelege arr på neven – novelle analyse

Innledning
Novella "tydelege arr på neven" vart publisert i novellesamlinga «Prosa frå ein oppvekst», og vart utgitt i 1994. Novella blei skriven av Jon Fosse som er ein prislønna forfattar og dramatikker.

Han er ein av Norges mest effektive forfattar og har skrevet bøker i alle sjangrar. Jon Fosse bruker mye språkelige repetisjonar eller gjentakingar som ein ser mye av i novella "Tydeleg arr på neven".

I 2001 vart han statsstipendiat og bur nå i statens æresbustad, Grotten. (Herzog & Rottem, 2020)

Utdrag
Eg meiner kontrasten mellom forbanna og redd er stor. Overgangen mellom følelsane gir lesaren eit innblikk i korleis eg-personen er som person og at eg-personen ikkje er så kald som ein får inntrykk av på starten av novella.

Å gå inn på rommet til foreldra fordi du er redd er ein ting dei fleste barn har opplevde. Enten det er å ha fått mareritt, om det tornar eller som i eg-personens tilfelle har skadd seg, er foreldra sine sitt rom eit trygt stad.

Eg trur at det er grunnen til at eg-personen løp inn der når eg-personen blei redd.

Gjentaking av ordet "eg" er mykje brukt. 10 av 18 setningar starter med ordet eg.

Dette gjer at lesaren vet kva som skjer til ein vær tid. Lesaren får også ein følelse om at handlingane i teksten gjekk føre seg over eit kort tidsrom, noko som er eit av kjenneteikna til noveller. Ein blir på ein måte stressa av å lese novella...

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå