‘Til ungdommen’ | Analyse | 5 i karakter

Innledning
Mange veit ikkje kva som skjer med eins egen kropp når man møter puberteten for første gang.

Det er mykje følelsar, frustrasjon og forvirring knyt mot dette. Ein går gjennom en stor prosess med hormonendringar som gjer det enda vanskelegare å forstå.

Når man kjem i puberteten er forskjelleg frå person til person, men vanlegvis inntreffar det i 9-14 års alderen.

Utdrag
I teksten kjem det godt frem at det er frustrasjon over kroppen som endrar seg. Kviser, lange føter, hudormar, kravande personlegdom og lukt under armane er problem som tas opp.

Hun får frem at ungdommen i diktet vil vere for seg sjølv, han held tross alt på med ein ungdomsfødsel. Kroppen går på mange måtar frå eit barn til å bli ein ungdom under pubertet, derfor passer tittelen «ungdomsfødsel» svært godt.

Barnet er over og ein ungdom skal fødast. Temaet handlar om usikkerheitene ungdommane eigentleg følar på under ein slik overgang som dette.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå