Til ungdommen | Retorisk analyse

Innledning
Jeg vil påstå at det ikke er uvanlig at politikerne ikke alltid skriver talene sine selv, men har taleskrivere til å gjøre det for seg.

Dette kan nok ha både sine fordeler og ulemper. Folk kan lett bli skeptisk og falle av lasset om talen er for veltalende, eller motsatt om budskapet ikke kommer fram fordi den er for «lett».

Når en politiker da skal tale til folket, er nok både ordene og virkemidler som skal brukes både veloverveid og grundig tenkt gjennom.

Først og fremst for å overbevise lytterne om budskapet sitt. Bent Høie er en norsk politiker, og har siden 2013 vært helse- og omsorgsminister i Erna Solbergs regjering.

Helseminister Bent Høie har under disse korona-tidene skrevet en tale til ungdommen, får å takke får deres innsats. Han brukte den daglige pressekonferansen til å hylle norsk ungdom, og sette lys på tilfellet norsk ungdom var/er under.

Utdrag
Korona-pandemien førte til at skoler, fag-skoler, universiteter og høyskoler ble stengt på ubestemt tid. Elever og studenter ble sendt hjem til en annerledes hverdag med hjemmeundervisning.

Fritidsaktiviteter, russetid og sosiale sammenkomster ble stengt ned, drømmer, mål og ønsker ble nektet. ungdommer har satt livet på vent, og fortjener faktisk en takk og forståelse fra omgivelsene, mener Bent.

Helseministerens tale skulle skape en større forståelse og respekt mellom generasjoner og ulike grupper mennesker.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå