Til Ungdommen | Analyse | Nordahl Grieg

Innledning
”Til Ungdommen” er et dikt skrevet av Nordahl Grieg, en person som så på fremtiden med sto uro. Ved åpningen av et nytt universitetssemester, i 1936, skrev han derfor diktet "Til ungdommen".

Et dikt som er både rikt, spenningsfylt og appellerende. Og det var nettop appell til folket som gav han den særegne rollen han hadde under krigen. Han ble en frihetskjemper, noe som kommer godt frem i dette diktet.

Utdrag
Innholdet i diktet er en appell til ungdommen. Han oppfordrer dem til å bryte mønsteret og få slutt på all krig og elendighet.

Dette skal ikke gjøres ved hjelp av våpen og kanoner, men ved hjelp av ”troen på livet vårt, menneskets verd”. Han vil få folk til å tenke over dagens situasjon i verden, og gjøre noe med den.

Nordahl Grieg appelerer til leseren ved å bruke mange imperativer, dette gjør stemningen oppfordrende og optimistisk.

I første strofe finner vi to imperativer, ”gå inn i din tid” og ”vi deg til strid!” - En oppfordring til ungdommen om å engasjere seg i det som foregår i samtiden og kjempe for det riktige.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå