Utdrag
Dannelsesentalpi
S(s) + O2(g)  SO2(g)
0kj/mol 0kj/mol -296,8kj/mol

- Hf = dannelsesentalpi
- Dannelsesentalpi skjer ved 250C og latm
- Stoffer i sin normaltilstand har Hf = 0
- «Normaltilstand = grunnstoffstilstand»

Reaksjonsentalpi
- Tar hensyn til antall mol i reaksjonen
- Ved å regne ut reaksjonsentalpi finner vi ut hvor mye varme reaksjonen tar opp eller gir fra seg.
- 2SO2(g) + O2(g)  2SO3(g)
H reak = H prod - H reaktant
HSO3 = -396kj/mol x 2mol = -792kj
HSO2 = -296,8kj/mol x 2mol = -593,3kj
HO2 = 0kj/mol
H reaksjoner = -793kj – (-593,3kj + 0kj) = -198,4kj