Språk og Samtaleanalyse | Kultur og Kommunikasjon

Oppgavebeskrivelse
A. analysere språklige mønstre og samtaleformer i kommunikative aktiviteter i ulike situasjoner
1. Finn eksempel på de ulike språkhandlingsklassene i Fy faen! av Hakeem
2. Hvilke språkfunksjoner finner dere i teksten?
3. Hvilken språklige kommunikasjonssystemer bruker Hakeem for å nå fram til mottakerne?

B. samle inn et datamateriale fra autentiske kommunikasjonssituasjoner og presentere muntlig en analyse av det.
1. Individuell behandling av gruppearbeid: gjennomfør og ta opp som lydopptak to dybdeintervju sammen med 9. klasse. Transkriber lydopptaka og analyser samtalen mellom intervjuer og intervjuobjekt.
2. Gjennomfør en samtaleanalyse av utdraget fra Peer Gynt

Utdrag
Språk og kontekst er forutsetningen til å kunne forstå en ytring er at vi kjenner til konteksten som den tilhører i. For å forstå denne ytringa må vi ha grammatisk kompetanse som semantikk, syntaks, morfologi og fonologi. Hvis vi tar for oss sangen ​Fy faen! ​Av Hkeem, kan vi gå gjennom en slik ​grammatikk analyse:

Semantikk er betydningen bak et ord eller en setning. Vi kan bruke tittelen til sangen her, med tanke på at «fy faen!» er det ordet som blir brukt mest i sangteksten. Betydningen er at man er sint, ikke bryr seg eller noe i den sammenhengen.

Ord som ligner på dette er ​jævel eller ​satan. I​ denne sammenhengen så er ordet ​fy faen​ blitt brukt fordi første personen i teksten er oppgitt og sint over noe.
Fonologien i hvordan ord blir uttalt.

I dette tilfelle, sangen «Fy faen!» kan vi se på innenfor musikksjangeren, med tanke på at det er rap og pop som er musikk sjanger. Typisk for denne sjangeren er at teksten resiteres rytmisk og popmusikk er typisk tidsaktuell underholdningsmusikk. Når Hkeem synger er det med rytme og fart, og uttalelsen på blant annet «​Fy faen!​» er med trykk og man kan tolke at frustrasjonen kommer frem.

For å kunne forstå ytringen i en kontekst, trenger man også å ha kommunikativ kompetanse, som pragmatikk og sosiolingvistikk. Pragmatikk er hvordan språket blir brukt i forskjellige tekster, og sosiolingvistikk er sammenhengen mellom språk og kultur.

Vi alle har levd og har en innbygd forståelse om ulike ting. Vi kan tolke at denne sangen er lik ungdomskulturen, er banning og slang er mye brukt. Personer som kjenner seg igjen i ungdomskulturen ville kanskje forstått sangteksten mer enn andre personer. Språket til Hkeem har derfor en sammenheng med ungdomskulturen, for språket er typisk for deres kultur.

---

Språk som funksjon, funksjonell bruk av språket forutsetter at vi kan bruke språket til å oppfylle forskjellige funksjoner:

Ekspressiv funksjon er å utrykke tanker, følelser og holdninger. For eksempel om man er sint bruker man ordvalg, toneleie, tempo og følelser kommer frem. I dette tilfelle, kan vi tolke teksten til Hkeem som sint og sterke følelser.

Ordvalget er sint og «fy faen!» er mye brukt, tempoet går veldig fort og følelsene hans kommer frem når han bruker sterke og negative ord. Et godt eksempel fra teksten er når han synger «​Alle gir meg hodepine nå om da’n, fy faen, fy fy faen!»​

På en annen side får han også frem til glade følelser, med at sangen blir fengete og at det oppstår nynning i bakgrunnen til refrenget. Dette tolkes som positivt, og glade følelser, selv om det ikke er noen positive valgte ord i refrenget.

Men her har melodien også noe å si, for den gjør sangen fengende og med en harmonisk eller glad stemning. Den ekspressive funksjonen er altså holdninger man bruker, hvordan man utrykker seg, positive og negative ord. Sangen til Hkeem innebærer blant annet positive og negative ord for å fremme budskapet i teksten hans.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå