Spøk til side | Ernst Orvil | Analyse

Modernistiske trekk i Spøk til side av Ernst Orvil

Kortsvar HM1

Innledning
Diktet Spøk til side av Ernst Orvil hører til diktsamlingen Brekasjer fra 1970. Diktet handler om Fru Andersen, som leser et dikt om Gud og djevelen.

I denne teksten skal jeg peke på modernistiske trekk i diktet, både når det kommer til form og innhold.

Utdrag
Det mest prominente av de modernistiske trekkene, er at diktet bryter med konvensjonene for diktsjangeren. «Fru Andersen, som leste diktet på – sengen før hun slokket lyset». Diktet inneholder ikke rim og har fri rytme.

Hver av de tre strofene inneholder én setning, hvor setningen er fordelt over fire verselinjer. Det at hver setning er veldig oppstykket, bidrar til dårlig flyt i diktet.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå