Utdrag
Alle mennesker er forskjellige. Sosialiseringsprogressen er med og bestemmer hvordan vi blir som mennesker.

Det første skrittet i sosialiseringsprogressen er primærsosialisering. Her lærer vi av familien og de rundt seg. Dette skjer ofte i oppveksten.

Vi ser opp til de eldre som man omgås med daglig og prøver gjerne å imponere de. På denne tiden lærer vi oss også de grunnleggende mønstrene for oppførsel.

Etter hvert blir vi med ut og møter nye mennesker, dette skjer i sekundærsosialisering.

Det er hvordan vi oppfører oss blant venner, eller på skolen og på mobil og internett.

Sekundærsosialiseringen omfatter hvordan vi finner ut av hvordan vi skal passe inn i samfunnet.

Det kan være vanskelig å knekke alle kodene og passe inn, det dukker stadig opp nye normer og folk har forskjellige forventninger og holdninger til det som foregår.

Folk har forskjellige holdninger til hverandre og dermed blir verdier en faktor. Vi behandler hverandre forskjellige og verdiene er med på å bestemme hvordan vi respekterer hverandre.