Energikilder | Innleveringsoppgave i Geofag 2 | 6 i karakter

Innledning
A) Ved produksjon av vindmøller og installasjon av vindmølleparker til havs, følger det flere miljøkonsekvenser.

Blant annet er vindmøller produsert av materialer som er vanskelig å gjenbruke, slitesterke plastfibre. Eksempelvis inneholder en turbin på omtrent 7.5 megawatt, 75 tonn vingemateriale (Damsgaard, 2016).

Når vindmøllene skal tas ut av produksjon vil det dermed bli værende igjen store mengder avfall som ikke kan gjenbrukes. Resultatet blir da at materialet ender opp på søppelfyllinger.

Utdrag
Samtidig regnes vindmøller som bærekraftige fordi de i motsetning til fossile energikilder produserer energi uten å slippe ut CO2. En kan derfor si at de erstatter noe mer skadelig.

I tillegg påvirker installasjonen av vindmølleparkene havbunnen, fisk og dyr. Ved utbygging av vindmøller til havs monteres de i all hovedsak fast i bunnen.

På den måten skader utbyggingen plantelivet og dyreverdenen. Eksempelvis finnes det flere fiskearter som lever og legger egg på bunnen.

I tillegg vil koraller bli skadet. Utbyggingen innebærer også en god del sprengningsarbeid som trolig skremmer fisk og andre dyr rundt parkene.

Derfor kan det være en god ide å unngå sprengning i perioder der det foregår gyting, slik at påvirkningen blir minst mulig (Mæland, 2020).

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå