Ridderdiktning og kjærlighet | Norsk

Innledning
I denne fagteksten skal jeg plassere tekstene i en kulturhistorisk sammenheng og finne eksempler på og sammenlikne hvordan følelser blir beskrevet i utdragene. Utdragene jeg skal sammenlikne er «Tristan og Isolde» og «Tormod Kolbrunarskald døyr».

I den høviske litteraturen finner vi middelaldersk ridderdiktning. Disse tekstene forteller om modige riddere, heltedåder og uoppnåelig kjærlighet.

Mye av litteraturen omhandler hvor galt det kan gå når kjærligheten kommer ut av kontroll. Vi ser at det fortsatt gjelder i dag, hvor lidenskap og kjærlighet kan føre til tragedier. Ridderdiktningen gjorde at det ble innført et nytt syn på kjærlighet. Fra det gamle samfunnet var ekteskap og kjærlighet basert på en avtale mellom slekter. I disse ridderdiktningene får følelser en sterkere betydning.

Utdrag
I den norrøne litteraturen blir tanker og følelser beskrevet gjennom det mennesket gjør og sier. Vi ser personene fra utsiden og får ikke vite deres tanker og svært lite følelser. I begge disse utdragene er det et raskt referat av de dramatiske handlingene og høydepunktene.

Fortellingene er skrevet i fortid og de er skrevet autoralt hvor fortelleren ser alt utenfra. Dette gir et inntrykk av objektivitet, der leseren selv må gjøre seg en oppfatning av hva som skjer. Det er brukt få skildringer som gjør at leseren må danne seg bilder av hvordan personene i handlingen ser ut.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå