Rapport Akselerasjonsmåling | 6 i karakter

Innledning
I dette forsøket målte vi farten til vogn som trillet nedover et plan med en datalogger. Utfra farten kunne vi deretter regne ut akselerasjonen.

Utregningene og loggingen ble utført automatisk av en programvare kalt PASCO. Til slutt fant vi en formel som beskriver farten som funksjon av tiden.

Innholdsfortegnelse
-Motivasjon
-Teori
-Metode og oppsett
-Resultat
-Konklusjon

Utdrag
Eksperimentet krever flere spesielle instrumenter som kan måle de verdiene vi er ute etter. I tillegg trenger vi en programvare som kan bearbeide informasjonen instrumentene våre samler til grafer og formler som er lettleselige.

Måleinstrumentene vi brukte var en bevegelsessensor og to lysporter. Disse kobles til et brukergrensesnitt som videre sender signalene til en datamaskin.Programvaren som ble brukt heter PASCO Capstone.

Vognen som det skulle måles hastighet på, var festet til en skinne som hadde en helling på om lag 13 grader. Til vognen var det festet et «flagg», sånn at lysportene kunne måle hastigheten til vognen.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå