Innledning
I dette forsøket målte vi farten til vogn som trillet nedover et plan med en datalogger.

Utfra farten kunne vi deretter regne ut akselerasjonen.

Utregningene og loggingen ble utført automatisk av en programvare kalt PASCO. Til slutt fant vi en formel som beskriver farten som funksjon av tiden.

Innholdsfortegnelse
-Motivasjon
-Teori
-Metode og oppsett
-Resultat
-Konklusjon

Utdrag
Eksperimentet krever flere spesielle instrumenter som kan måle de verdiene vi er ute etter.

I tillegg trenger vi en programvare som kan bearbeide informasjonen instrumentene våre samler til grafer og formler som er lettleselige.

Måleinstrumentene vi brukte var en bevegelsessensor og to lysporter.

Disse kobles til et brukergrensesnitt som videre sender signalene til en datamaskin.Programvaren som ble brukt heter PASCO Capstone.

Vognen som det skulle måles hastighet på, var festet til en skinne som hadde en helling på om lag 13 grader.

Til vognen var det festet et «flagg», sånn at lysportene kunne måle hastigheten til vognen.

Når alt var satt opp korrekt, sendte vi vognen nedover skinnen og lot enten lysportene eller bevegelsessensoren måle hastigheten.

Resultat
Resultatet av målingen til bevegelsessensoren var presist ned til hundredelen av den teoretiske verdien.

Under i figur 1, er den teoretiske verdien regnet ut ved hjelp av formelen på forrige side.

Ifølge utregningen her, skal vognen påkjenne en konstant akselerasjon på 2,21 m/s2 når den sendes ned et plan med en helling på 13 grader.

I figuren under, kan man se resultatet av målingen til bevegelsessensoren.

Stigningstallet i fartsgrafen representerer akselerasjonen til vognen, det kom fram som 2,21. Dette er den samme verdien som formelen i figur 1 forutså.

I figur 3, finnes resultatet av lysportmålingen. Lysportene målte akselerasjonen til vognen på
2,29 m/s2 . Det er et avvik på 3,6%.

Konklusjon
Resultatene til målingene så veldig lovende ut, og stemte veldig bra med den teoretiske verdien.