Innholdsfortegnelse
1. Utarbeid visjon og forretningside for «PT rett hjem»

2. Formuler overordnede mål og markedsmål for bedriften ved hjelp av målhierarki.

3. «PT rett hjem» ønsker å være innovative og nytenkende. Gjør rede for hvordan de kan etablere seg som en sterk merkevare i den norske treningsbransjen.
- Merkevare
- Merkevarebygging
- Merkeelementer

4. Bruk ekspansjonsmatrisen og vurder ulike vekststrategier for «PT rett hjem».

Konklusjon

Kildeliste:

Utdrag
En visjon og forretningside vil hjelpe «PT rett hjem» til å konkretisere sine mål og angi en retning for bedriften. Det vil derfor være viktig for en nystartet bedrift å komme frem til hva de ønsker å strekke seg etter.

«PT rett hjem» sin visjon og forretningside vil også være med på å hjelpe kunden til å se hva bedriften står for og derfor skille dem fra andre. Jeg legger til grunn læreboken i definisjoner av begreper i min besvarelse.

En visjon er en fremtidsplan som kan virke urealistisk, men som er et mål for en bedrift lengre frem i tid. Det er viktig for bedrifter å ha en visjon slik at man har noe å jobbe mot og noe som kan utvikles til noe stort, en type fremtidsdrøm.

Visjonen er mer luftig og preget av ønsketenkning, men en forretningside skal være mer realistisk. En visjon for «PT rett hjem» kan være «Vår visjon er og alltid være lett tilgjengelige for kundene våre og komme med nye treningsmetoder som skal skape treningsglede».

Her kommer det frem at de skal være lett tilgjengelige, dvs. på en rekke plattformer på internett. Visjonen får også med fokuset på nye treningsmetoder og målet om treningsglede.

---

Den norske treningsbransjen er dominert av noen få, store kjeder det er vanskelig å konkurrere direkte med. Sats ELIXIA hadde i 2017 en markedsandel på hele 27,6 prosent og er den sterkeste konkurrenten av alle treningskjedene i Norge (Kristiansen 2017).

I en rapport utarbeidet av Virke Trening viser det seg at hele 30 prosent av befolkningen benytter treningssenter som treningsarena (Virke Trening 2017). Tallene viser at nordmenn er et veldig aktivt folkeslag.

Dette er et godt grunnlag for innovative og nytenkende bedrifter som ønsker å konkurrere i den norske treningsbransjen. Spørsmålet handler bare om hvordan man på best mulig måte kan etablere seg som en sterk merkevare.

Merkevare
En merkevare er et produkt eller en tjeneste som skal skape gjenkjenning og oppnå tilleggsfordeler hos kjøperen på grunn av merket (Olsen, Nørgaard 2012).

Merkevarer får verdi for forbrukeren ved at det gir noe ekstra til et merke og det skiller seg ut i en så stor grad at du velger denne fremfor andre produkter.

Hensikten er at produktet skal få en så stor verdi at du vet hva du får ved å kjøpe akkurat dette produktet. Med tanke på at «PT rett hjem» ikke direkte selger produkter til kunden, men en tjeneste, må vi tenke litt annerledes.

For at «PT rett hjem» skal få lojale kunder og opparbeide seg en sterk posisjon på markedet, krever dette at tjenesten i seg selv er så bra at kunden vil fortsette å benytte seg av den treningsformen

«PT rett hjem» tilbyr. Målet er at vi skal ha kunnskap om produktet på forhånd, og dette hjelper deg når du skal handle i butikken.

Merkevarebygging
Merkevarebygging er en type strategi hvor målet er å gi produktet en merkeverdi.

Merkeverdi vil si ulike tilleggsgoder som kjøperen får ved å kjøpe et spesielt produkt. Det finnes ulike beslutningsområder når det kommer til merkevarebyggingen,