Innledning
I Norge er treningsbransjen dominert av noen få, store kjeder som det er vanskelig å konkurrere direkte med. Til dags dato er treningsmarkedet relativt variert, men visjonen er ganske lik.

Gründerne Øistein og Carl Gustav, har tatt idrettsutdanning i USA, og har latt seg inspirere av de mange og varierte treningsmetodene der.

Nå ønsker å tilby disse treningsmetodene på det norske treningsmarkedet, og må derfor være innovative og nytenkende for å kunne etablere seg som en sterk merkevare i den norske treningsbransjen.

Utdrag
Det neste steget er å utarbeide en logo som skal representere tjenesten. En logo har som oppgave å skape gjenkjenning på en rask måte, det er derfor viktig å bruke riktige farger som kan assosieres med tjenesten.

I dette tilfellet mener jeg at valg av farge har stor betydning. Det kan derfor vurderes om å bruke fargene blå og rød. Dette er fordi fargen blå symboliserer trofasthet, stabilitet og indre ro.

Mens fargen rød symboliserer liv, energi og kjærlighet. Her kan blåfargen være bakgrunnen, mens rødfargen er et rødt hjerte.

Dette er fordi hjertet skal symbolisere noe vi har lidenskap for, samtidig som det symboliserer at trening er bra for hjertet.

Når det grunnleggende er på plass, kan de ha slagordet ‘’Elsk deg selv nok til å leve en sunn livsstil’’. Dette slagordet vil fremheve merkevaren, samtidig som den har parallelle trekk med tjenestens logo.

Merkevarebygging går ut på å ta i bruk forskjellige virkemidler slik at det dannes et positivt bilde hos forbrukerne.

Det er viktig at tjenesten skaper både merkekjennskap og merkekunnskap, for å holde sin posisjon i markedet. Først og fremst er det viktig å øke kjennskapen til tjenesten, dette kan de få til gjennom en rekke ulike kampanjer og kanaler.

Det er også viktig å skape merkekunnskap hos forbrukeren. Det vil si at forbrukeren vet hva merket står for, og hvilken fordeler tjenesten har.

PT rett hjem kan gi kunden informasjon gjennom reklame, sosiale medier, osv. (Nørgaard & Olsen, 2018).

Den viktigste funksjonen for tjenesten er at merkevaren skiller seg ut fra de andre konkurrentene, for å oppnå dette må de vise verdi gjennom blant annet differensiering.

I dette tilfellet tilbyr PT rett hjem flere tjenester på en enkel måte som kan dekke kundens behov på flere områder.

For at budskapet skal nå målgruppen, må PT rett hjem bruke riktig kommunikasjonsstrategi som skal sørge for å gi posisjonering i markedet.

I dette tilfellet er det lurt å bruke en kombinasjon av ulike medier. Dette kaller vi for mediemiks, og er en kombinasjon av ulike personlige og ikke-personlige kommunikasjonskanaler.

På denne måten kan man nå ut til de potensielle kundene gjennom ulike medier. PT rett hjem kan vurdere om å sende ut gunstige tilbud gjennom e-post markedsføring, reklame på YouTube, direkte markedsføring eller promotering gjennom digitale medier.