Innholdsfortegnelse
1. Gjør rede for hva denne filmen handler om, og knytte dette opp mot kompetansemålene.

2. Det første møte med Coach Carter og laget: Gjør rede for hva i den situasjonen som fremmet helse, trivsel og velvære for spillerne. Begrunn faglig.

3. Gjør rede for hvilke utfordringer og muligheter spillerne på laget har, og hvordan Coach Carter bidrar til pågangsmot, håp og muligheter for fremtiden.

4.
a) Gi eksempler på hvordan Coach Carter motiverer spillerne til å jobbe sammen mot å nå målet. Begrunn med fagkunnskap.

b) Forklar hva som er målet for Coach Carter og spillerne?

5. Skriv en filmanmeldelse, reflekter over hva du kan ta med deg i møte med brukeren, og gi terningkast.

Utdrag
Filmen handler om et basketballag som ikke har gjort det s bra de siste årene.

Spillerne var veldig udisiplinert og hadde lite respekt for treneren og andre lagkamerater.

Før en tidligere basketballspiller Ken Carter tar over laget fordi den andre treneren begynner å bli gammel og gir seg.

Oppgaven Ken Carter har tatt på seg er å gjøre et dårlig basketballag om til et bra basketballag som vinner.

Han vil gjøre alle til vinnere. Men han gjør det med ekstreme tiltak. Han ber de skrive en kontrakt som sier de skal ha et snitt på 2,3 på skolen og stille i alle timer og sitte fremst.

Disse kompetansemålene som Y8, Y7 og K3 passer veldig bra til filmen fordi Ken sørger for at guttene gjør at læring blir bedre fordi hvis de ikke er i timene og at de ikke holder snittet vil de ikke få spille basketball noe som alle de guttene brenner for.

Da får guttene en motivasjon for å gjøre det bedre på skolen og en motivasjon til å være på skolen siden de vet konsekvensene hvis de ikke møter opp.

Ken er god å kommunisere, han øker helsen, trivselen og velværen til guttene med måten han snakker med de på. Han snakker de opp med å si at de gjør ting bra som frikast og initiativet.

Men han setter de også på plass hvis de gjør noe som Ken ikke godtar.

Ken fikk etterhvert sparket fordi han hadde for brutale måter for å gjøre laget bra fordi han stengte gymsalen når en eller flere spillere brøt kontrakten.