Naturalistiske trekk i utdraget frå Hellemyrsfolket

Innledning
Nokre sentrale trekk ved naturalismen er det at fattigdom, alkoholisme og sjukdom blir framstilt som eit resultat av arv og miljø, kor barn opplever ringverknader av tidlegare generasjonar, slik vi ser i utdraget frå boka To venner i romanserien Hellemyrsfolket.

Utdrag
Når ein blir introdusert til Sivert er det første gang i utdraget ein får lese frå ein personleg refererande forteljar, som gjer at ein får meir medføling for den elendigheita Sivert opplev.

Han blir konstant dømd for kor fattigsleg, som man ser heilt på slutten av teksten, då han sett seg ned og tenkjer på de elendige framtida si.

«Og hvor kunne han vente å komme seg frem i verden[...]» les ein når han hugsar tilbake på ertinga dei andre barna utsette Oline for, då, sjølv om dei også er fattige og spring rundt utan sko, dei roper «[...]Småfylla ska’ i Påttholle’ og selle skjørtet hinnes for brennevin!» mens dei spring etter ho.

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter