Realistiske trekk i Ballstemning | Alexander Kielland | Analyse

Kortsvar realismen – Realistiske trekk i Ballstemning av Alexander Kielland

Innledning
Moderniseringa og verdsliggjeringa i Europa kring midten av 1800-talet resulterte i store endringar i litteraturen og kulturen.

Samfunnet vert delt inn i arbeidarklassen og borgarklassen, og litteraturen vert meir røyndomsnær og samfunnskritisk.

Novella Ballstemning vert skreva i 1879 og tilhøyrar den realistiske diktinga.

I novella viser Alexander Kielland eit kritisk og realistisk bilete av klassesamfunnet i Paris.

Få gratis tilgang til oppgaven

Last opp en av dine egne oppgaver og få tilgang til denne. Det tar bare 2 minutter