«Ballstemning» – Aleksander Kielland

Innledning
Novella «Ballstemning» er skrive av Aleksander Kielland og blei gjeve ut i 1879. Teksta inneheld ei rekkje typiske trekk frå den kritisk realisme epoken (1870-1890-talet).

Utdrag
Novella tar for seg moralske trekk og tema som er typisk for realismen. Teksta «konfronterer borgarskapets verkelegheit» ved å skildre til bevisstgjering om klasseskiljet; rik og fattig.

Litteratur i den kritisk realistiske epoken vert sett på som moderne gjennombrots litteratur, nettopp fordi de tar opp politiske og moralske spørsmål.

Dette sjå med i motivet til teksta som konkludera ein ung jente som gjennomgår ein klassereise og oppleva kulturkrasj mellom de fattige og rike. Tema som ulikheit, urettferdigheit kjem fram, som er nok eit teikn på ein kritisk realistisk tekst.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå