Vedlegg 1: Aleksander Kielland, «En middag»

Innledning
Sammenlign de to vedlagte tekstutdragene, og plasser dem i den realistiske tradisjonen.

Kommentar: Du skal skrive om både form og innhold i tekstene og bruke relevant fagspråk. Du kan selv velge hvordan du vil strukturere teksten din.

Utdrag
For der lå ham virkelig noe på hjerte. Gleden og stoltheten over sønnen som var kommet hjem frisk og sund etter en respektabel eksamen, amtmannens smigrende tale, maten, vinen, den festlige stemning, - men dog først og sist hans uskrømtede fryd over den førstefødte la ham ordene i munnen.

Og da han først var kommet over de fatale innledningsfraser, gikk det mere og mere flytende.

Det var en skål for ungdommen. Taleren dvelte ved ansvaret likeoverfor barna, ved de mange sorger, men også de mange gleder foreldrene har av dem. Han måtte stundom tale hurtig, for ikke å bli rørt; for han følte hva han sa. Og da han så kom til de voksne barn, da han tenkte sig den kjære sønn som associé i forretningen, barnebarn og så videre, fikk hans ord et sving av veltalenhet som forbauset alle tilhørerne; og det var hjertelig bifall der hilste slutningen.

"For - mine herrer! det er i disse barn vi liksom fortsetter vår tilværelse. Vi efterlater dem ikke blott vårt navn, men også vårt arbeide. Og vi efterlater dem dette, ikke for at de ørkesløse skulle nyte dets frukter, men forat de skulle fortsette det, utvide det, ja - gjøre det meget bedre enn deres fedre formådde.

Ti det er vårt håp, at den unge generasjon må tilegne sig fruktene av tidens arbeide, må befries for mange av de fordommer som har formørket fortiden og til dels nutiden, og vi ville ønske, - idet vi drikker ungdommens skål -, at den gående stadig fremad må bli sine fedre verdig, - la oss si det! - vokse dem over hodet.

Og kun når vi vite at vi efterlater slektens arbeide i dyktigere hender, kunne vi rolig imøtese den tid da vi skulle forlate vårt dagsverk, og da kunne vi trygt stole på en lys og hederfull fremtid for vårt kjære fedreland. Skål for ungdommen!"

Vertinnen, som var trådt nærmere da hun hørte at det gikk godt, var rørt og stolt over sin mann, hele selskapet var i en opplivet stemning; men mest av alle gledet studenten sig.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå