Modeller i Medie- og informasjonskunnskap

Oppgavebeskrivelse
Oppgave 1 (påvirkningsmodeller):

A: Redegjør først for ulike påvirkningsmodeller, før du diskuterer følgende: Hvilke(t) medium tror du har størst påvirkningskraft på deg? Har alder/kjønn/etnisitet noe å si når det kommer til medienes påvirkningskraft?

B: Diskuter deretter hvordan mennesker kan bli påvirket av ulike medier.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppgave 2 (kjønn i mediene):

Les hva forskerne sier om hvordan kvinner og menn fremstilles i mediene i artikkelen. Se deretter reklamefilmene for intimsåpe

A: Hvordan spiller disse to reklamefilmene på allerede eksisterende kjønnsroller?

B: Diskuter om folk blir påvirket av kjønnsrollene som blir vist i mediene. Kom med to eksempler på TV-serier, filmer, reklamer, etc. Som du mener har påvirker hvordan menn og kvinner oppfører seg.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oppgave 3:

Tenk deg at du skal lage en informasjonsfilm til ungdomsskolever som har som mål å fortelle om konsekvensene av nettmobbing.

A: Hvilket medium ville du valgt å publisere informasjonsfilme i? Hvorfor? (budskap, målgruppe, etc)

B: Les artikkelen. Vil din reklamefilm være objektiv? Hvorfor/hvorfor ikke) Diskutet om objektivitet er viktig i formidling av stoff i mediene.

Utdrag
A: Redegjør først for ulike påvirkningsmodeller, før du diskuterer følgende: Hvilke(t) medium tror du har størst påvirkningskraft på deg? Har alder/kjønn/etnisitet noe å si når det kommer til medienes påvirkningskraft?

Det er tre teorier om medienes påvirkningskrefter. De allmektige mediene, de avmektige mediene og de mektige mediene, det førstnevnte var fra starten av 1900-tallet og varte frem til slutten av andre verdenskrig rundt 1950-tallet.

Forskerne på den tiden hevdet at mediene direkte påvirket tankene, meningene, handlingene og holdningene til publikumet. De mente at medier ville ha samme effekt som å få sett en sprøyte i seg, at folket ville ubevisst sluke i seg budskapet fra mediene.

Det var alltid en avsender men flere passive mottakere. Med passiv mottaker menes det som en som ikke deltar eller griper inn i saken, altså motsatte av aktiv.

På den tida under andre verdenskrig så brukte de store nasjonene medier til propaganda formål, og et eksempel på det var tyskernes invasjon i Norge april 1940-tallet. Med engang tyskerne kom til Norge så dro de ned til radiostasjonene i Oslo og tok over der.

Etter 1950-tallet ble de allmektige mediene utfordret av forskningen som beviste at folk nødvendigvis ikke tenkte slik de allmektige mediene ønsket.

Flere studier og forskning viste at personlig kommunikasjon, sosiale relasjoner og sosiale nettverk var viktigere enn mediene for hvordan mennesker handlet. Dette ble kalt de avmektige mediene og varte fra 1950 til 1970 tallet.

Tidlig på 1990-tallet begynte folk å bruke mediene i større grad og det var derfor vanskelig å fortsatt forsvare forskernes mening om at medier ikke hadde så stor makt til å påvirke folket. Mediene ble snakket om som «mektige», siden det hadde ganske stor påvirkningskraft.

Folket var interessert i å undersøke hvordan man bruker media og hvor mye tid man bruker på det. Denne teorien gjelder til den dag i dag ettersom media er et viktig faktor i livet vårt og har fortsatt stor påvirkningskraft.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå