Den nye journalistrollen | Medie- & informasjonkunnskap oppgave

Innledning
Journalistikk defineres som
”Journalistikk er å samle inn opplysninger og meninger, og vurdere begivenheter, med vidt perspektiv og klokskap, og så bearbeide og publisere dette i en form som engasjerer og tilfredsstiller publikum” (Overland, 2014)

Med journalistrollen menes de reglene som tradisjonelt gjelder og forventes for atferden og oppgavene som en journalist gjør.

Hvilke konsekvenser har medieutviklingen hatt for journalistrollen? I denne videoen skal jeg se på ulike sider ved den nye mediebransjen og hvordan journalistrollen har endret seg.

Utdrag
Omveltningene i mediebransjen har ført til store endringer for journalistene. Selv om mediene er noe helt annet i dag, enn det var for 50 år siden, er journalistrollen viktigere enn noen gang.

Før, ble informasjonen publisert utelukkende på analoge medier, journalisten måtte være på stedet først og høre om hendelser personlig. De måtte delta i samfunnet på en helt annen måte.

Når informasjonen var samlet, måtte journalisten ta det med tilbake til mediehuset, hvor det ble bearbeidet og kom ikke på trykk før dagen etter. I dag kan vi høre om nyhetssaker samtidig som de pågår.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå