Innledning
Jeg har valgt å skrive om Svolvær som «mitt hjemsted.

Grunnen til at jeg valgte Svolvær er fordi jeg har bodd i området hele mitt liv. Jeg har en del grunnleggende kunnskap om landskapet og de andre temaene oppgaven dreier seg om.

Jeg ble født på sykehuset på Gravdal, men så snart jeg fikk forlate sykehuset dro jeg rett til Svolvær og har bodd i samme hus helt siden da.

Det er et ganske unikt landskap, og det er veldig mye å skrive om. De siste årene har jeg lært mye om Svolvær, både på skolen og utenfor skolen. Dette interesserer meg, og jeg er spent på hvor mye mer jeg kan lære bare ved å gjøre denne innleveringen.

Innholdsfortegnelse
Introduksjon:
Del 1- Landformer formet av ytre krefter rundt Svolvær: Del 2- Landskapet i Svolvær:
Del 3- Lokalisering, næringsvirksomhet og bosetning:
Side 2 Side 2 Side 3
Side 4-5

Utdrag
Svolvær vil alltid være mitt hjemsted, og byen har bidratt til å forme meg til den personen jeg er.

Med sin lange historie, unike utforming og lokalisering, flotte landskap og spesielle kultur, gjør Svolvær inntrykk på de fleste som kommer hit. Folkene som bor her har skapt seg et levebrød, hovedsakelig av fiske og turisme, selv om det også finnes andre næringer.

Mange unge reiser ut for å ta utdanning, en overraskende stor andel av disse vender tilbake på et senere tidspunkt i livet. Folk som kommer til Svolvær for en kortere periode, blir ofte værende og bosetter seg gjerne her.