Mens hjula står | Analyse | 6 i karakter

Innledning
Mens hjula står er skrevet av Oskar Braaten og ble utgitt i 1916 som en del av novellesamlingen Mens hjula står og andre fortellinger.

Novellen står i sterk tråd med temaene som sterkest assosieres med Braatens litteratur; arbeiderdiktning med autentiske skildringer av Kristianias arbeiderklasses liv og utfordringer i nyrealismens navn.

Selv var han født og oppvokst på Sagene, en bydel sterkt preget av den andre industrielle revolusjonen på begynnelsen av 1900-tallet.

Utdrag
Fabrikkarbeidernes miserable, men normaliserte omstendigheter kommer tidlig frem i teksten; "Hendte det at en av arbeiderne la seg til å dø, gjorde han Nils rundene sine gjennom salene den natta, som ellers".

Det impliseres videre allegorisk at fabrikken er en så utilgivende arbeidsplass at selv et gjenferd ikke ville oppholdt seg der:

"Han visste inderlig godt at de som hadde gitt sitt ifra seg, var så lutende lei av alt som fabrikk hette, at det aldri kunne falle dem inn å «gå igjen»

så sant de på noen måte kunne slippe", hvor "å gi sitt fra seg" er en eufemisme for å dø. Andre virkemidler som tas i bruk er metaforiske overdrivelser;

som "et skjærende skrik gjennom mørket" og "den veldige salen lå der i et hvitt lyshav", noe som bygger opp under den dramatiske stemningen.

Synekdoke og plussord brukes om kona til Nils når hun behandler Petra; hun blir i teksten "vasket og stelt av mjuke kvinnehender", og vitner om konas medmenneskelige natur.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå