Mannsideal før og nå | Norsk Analyse

Innledning
Mennesker har i all tid hatt en oppfatning når det gjelder «det perfekte mennesket». Et perfekt menneske blir definert forskjellige i hele verden. Det perfekte menneske er ikke det samme i Amazonas sin urbefolkning som den er i Oslo.

Å streve etter å bli det perfekte mennesket er blitt en norm og det blir brukt mere og mere samfunnstid på å oppnå dette.
I tegneserien «Aldo Monrad» blir mannidealet hånet av Aldo igjennom ironi. Aldo blir spurt av faren sin om hva slags mål han har for høsten. Aldo gjør da narr av mannsidealet og sier det faren vil høre.

Denne ironien blir ikke reflektert i «Soga om Gunnlaug Ormstunge» her blir Gunnlaug beskrevet som «den perfekte mann» igjennom en forteller og ikke som dialog som i tegneserien. Tegneserien er en humoristisk tekst som tar opp et viktig tema, men med humor.

«Soga om Gunnlaug Ormstunge» vil videreføre en arv om hvor storslagne og viktige vikingene var, ved hjelp av en forteller og lite humor, men mye detaljer.

Utdrag
I teksten «Soga om Gunnlaug Ormstunge» som er skrevet på 1200-tallet kommer datidens mannsideal tydelig frem. Gunnlaug blir beskrevet som stor, sterk og evnerik.

Er dagens mannideal det samme som det var for 800 år siden? I tegneserien «Aldo Monrad» blir mannsidealet beskrevet som en mann/gutt som har alt på stell, gode karakterer, en kjæreste, sporty og at han er familieorientert.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå