Analyse av Lucie | Norsk

Innledning
Lucie ble utgitt i 1888, og er en naturalistisk roman av Amalie Skram. Den tar for seg blant annet kvinners rolle i ekteskapet, et tema Amalie Skram vendte tilbake til i mange av sine romaner.

Romanen handler om Lucie, en livsglad og frimodig dansepike på Tivoli, som gifter seg med advokat Theodor Gerner, og dermed kommer inn i borgerskapet. Å være gift og å bli en dannet frue innenfor borgerskapet blir Lucies største utfordring d). Temaene som blir tatt opp er likestilling mellom kjønnene og klasseskillene i samfunnet.

Utdrag
Amalie Skram bruker i denne boka en autoral synsvinkel, der personene blir observert utenfra som gjør at leserne får innblikk i alle personenes tanker, og dette gir en dypere forståelse om samfunnsklassene de lever i.

Kronologien i teksten viser at historien foregår i løpet av noen år, den beskriver altså ikke hele livet til hovedpersonen, men bare den delen som viser overgangen fra den laveste klassen til borgerskapet. Historien er delt opp i kapitler som veksler mellom flere personers tanker.

Romanen starter in medias res, eller midt i en handling, i dette tilfellet starter handlingen når Lucie har besøk av venninna Nilsa. Det blir brukt en retrospektiv metode, der fortiden hennes blir gradvis avslørt og den har en konsekvens for den aktuelle handlingen, ettersom Lucies «fortid» er utgangspunktet for måten hun blir sett på.

Dialogen er en av virkemidlene i boka, og bruken av språket viser til klasseskillene i samfunnet. Når Lucie er med vennene fra tivolimiljøet, bruker de et mindre formelt og friere språk, for eksempel når Nilsa sier «Han gifter sig med dig, ja så gu!» (Skram, 2002, s.8), i motsetning til borgerskapets avslappede bergensdialekt.

Boka er også preget av symboler som for eksempel maskeraden hos fru Reinertson, der verdiene bli snudd på hodet, de rike kler seg ut som fattige, og gjestene er «en broket blanding av riddere og ridderdamer, bønder og italienske fiskerfolk, sigøinere og danserinner» (Skram, 2002, s.90). Verkets komposisjon er med på å danne en kraftigere tilknytting mellom leseren og historien, og danne en dypere forståelse om datidens samfunn.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned
Få tilgang nå