Lutheranismen i Den norske kirke

Innledning
Alle vet Den norske kirke er kristen med monoteistisk og trinitarisk tro, men hvor mange vet at den er evangelisk – luthersk? Protestantisme består av mange underretninger som blant annet lutheranisme som har flertall i de skandinaviske landene.

Jeg skal ta for med Den norske kirke og hvordan den utspiller seg som en evangelisk- lutheransk kirke, samt flette inn sammenligninger med det tidligere kirkesamfunnet i Norge, nemlig Den katolske kirke.

Reformasjonen og dannelsen av lutheranisme er et brudd med den katolske kirke som gjør at ulikhetene er store, men også likhetene svært like.

Jeg tar utgangspunkt i fem av de sju dimensjonene, der det blir utelatt forteller - og den etiske dimensjonen.

Innholdsfortegnelse
Læredimensjonen
Den sosiale dimensjonen
Den materielle og estetiske dimensjonen
Den rituelle dimensjonen
Opplevelses dimensjon

Utdrag
Både kravene om sølibat og klostervesen finnes i katolisismen. Lutheranismen har stor variasjon innenfor liberalisme og konservatisme, men den norske kirke anses som meget liberal ettersom at den vier homofile og tillater kvinnelige prester og biskoper.

Frikirken som er et litt mindre kirkesamfunn i Norge, er mer konservative enn statskirken selv om den også er protestantisk.

Katolisismen er opptatt av å bevare gamle tradisjoner og ikke forandre på noe, dette kalles konservatisme som gjør at de ser på vielse av homofile, kvinnelige prester og biskoper samt prevensjon som feil.

Dette tyder på at den norske kirke ikke hadde sett lik ut i dag om Norge hadde bevart katolisismen.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå