Innholdsfortegnelse
• menneskene i et samfunn skal være like, også kvinne og mann
• staten skal eie alt i samfunnet.
• staten skal også bestemme over økonomien
• at nasjonalisme er tull.
• at religion er tull.

FASCISME OG NAZISME
• Demokrati er noe tull.
• Nasjonalisme er veldig bra.
• En mann skal være sterk og modig, og ikke være redd for å gå i krig.
• Kommunisme er tull.

Utdrag
KOMMUNISMEN er en ideologi. Kommunisme og sosialisme er nesten det samme. En kommunist mener:

• menneskene i et samfunn skal være like, også kvinne og mann. Det skal ikke være noen som er veldig rike og noen som er fattige.

Folk skal få det de trenger.

---

Nasjonalisme er den tanken at hver folkegruppe mskal ha sitt eget land. Noen nasjonalister mener også at landet deres ermbedre enn andre land.

Kommunistene mener at det ikke er viktig hvilketmland folk kommer fra, og at noen land er bedre enn andre land.

Det sommer viktig er at alle folk skal få det de trenger av hus, mat osv.

• at religion er tull. Kommunistene mener at prester og imamer lurer folk fordi de sier at folk skal få et bedre liv i himmelen etter at de dør. Kommunistene sier at folk må få et bedre liv nå.