Kommer vi til å se Høyre sitte i regjering

Innledning
Fra Høyre vant stortingsvalget i 2013 dem sittet i regjering, men de på deres siste år i andre perioden.

I denne oppgaven skal jeg drøfte dersom der er sannsynlig at Høyre fortsatt sitter i regjering etter Stortingsvalget i 2021Før grunnloven ble innført i 1814 hadde den eneveldige danske kongen all makten.

Når grunnloven ble innført fikk Norge et nytt system basert på maktfordelingsprinsippet, et juridisk system som går ut på at statsmakten skal fordeles på tre uavhengige institusjoner: en lovgivende, en utdøende og en dømmende.

Makten skulle deles mellom jevnt den: lovgivende, utøvende og den dømmende makten. Systemet skulle forsikre balansen hvor maktorganene var uavhengige av hverandre.

Utdrag
I Norge har vi Stortinget, som har makten for å vedta, endre og oppheve lover. Regjeringen, som er den utøvende makten som skal opprettholde lovene. Til slutt den tredje statsmakten, Domstolen som er den dømmende makten.

For å holde maktfordelingen riktig og at samfunnet skal styres slik folket ønsker må har de et folkesuverenitetsprinsipp i vårt samfunnet kommer dette frem via valgordning der de får frem sine valgte representanter.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå