Innledning
Kols er en gruppe kroniske lungesykdommer med redusert luftstrøm gjennom luftveiene.

Kols utvikler seg over mange år, kols rammer særlig personer som røyker og som er i 40 årene og eldre.

Den viktigste årsaken til kols er røyking. Statistikk viser at over 80 prosent av de med kols røyker eller har røykt.

Utdrag
Kols (Kronisk Obstruktiv Lungesykdom) er en sykdom som har påvirket ca. 250 000-300 000 mennesker i Norge (“Helse Norge- Kols,” 2016) og det er en “samlebetegnelse på en gruppe kroniske lungesykdommer(...)”(“Kols,” n.d.).

Det er en lungesykdom som gir vedvarende luft symptomer som f.eks. hoste og tung pust. En av hovedgrunnene til at man får Kols er grunnet til røyking. Over 80% av de som har Kols røyker eller har røyket (“Kols,” n.d.).

Når man røyker så starter man en prosess som skader slimhinnene som er i luftveiene. Dette fører til man begynner å få tung puls gradvis.

En annen måte å få Kols på er hvis du blir utsatt for mye forurenset luft i hverdagen, slik luft kan være eksos gass fra biler.