Kols | Biologi opgave

Innledning
Kols er en gruppe kroniske lungesykdommer med redusert luftstrøm gjennom luftveiene. Kols utvikler seg over mange år, kols rammer særlig personer som røyker og som er i 40 årene og eldre. Den viktigste årsaken til kols er røyking. Statistikk viser at over 80 prosent av de med kols røyker eller har røykt.

Utdrag
Kols (Kronisk Obstruktiv Lungesykdom) er en sykdom som har påvirket ca. 250 000-300 000 mennesker i Norge (“Helse Norge- Kols,” 2016) og det er en “samlebetegnelse på en gruppe kroniske lungesykdommer(...)”(“Kols,” n.d.). Det er en lungesykdom som gir vedvarende luft symptomer som f.eks. hoste og tung pust.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå