Kampen mot sosial utenforskap | årsaker & konsekvenser

Innledning
Gjennom de siste 10 årene har sosial utenforskap blitt til et av de mest diskuterte temaene i samfunnsvitenskapen. Ifølge ny forsking varierer andelen personer med risiko for sosial ekskludering i Europa mellom 9%-22%.

Dersom man tenker på dette i en større sammenheng er dette altfor høye tall. Sosial utestenging er et velig omfattende tema som har mange forskjellige sider ved seg.

Per definisjon anses en person som sosialt ekskludert dersom de forhindres i å delta fullt i de økonomiske, sosiale og sivile aspektreene ved samfunnet.

Sosial utenforskap kan derfor defineres som en kombinasjon av begrenset tilgang til inntekt, samfunnsliv og at andre ressurser er så utilstrekkelige at individet utelukkes fra å nyte en levestandard som anses nødvendig i samfunnet personen bor. Men hvordan faller egentlig et menneske utenfor samfunnet, og hva slags negative følger kan dette ha?

Utdrag
Mangel på tilhørighet i samfunnet og helsekonsekvenser. De fleste, på et eller annet tidspunkt i livet, har erfart å føle seg utelatt eller ekskludert av menneskene rundt seg.

Nesten uten unntak er konsekvensene av sosial utestenging av personer og grupper alltid negative. I hovedsak er dette relatert til menneskers grunnleggende behov til å tilhøre.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå