Årsaker og konsekvenser av å droppe ut av skolen

Innledning
I Norge er det ansett som et stort problem at ungdom ikke klarer å fullføre videregående skole. Jeg skal drøfte hva som kan være årsaker til at ungdom dropper ut av skolen, og hva som kan være konsekvenser for den psykiske helsen.

Det er nemlig så mange som en av fem elever som verken har fullført eller bestått fem år etter å ha begynt.

Årsaker til hvorfor dette skjer er mange, som for eksempel dårlige hjemmeforhold som omhandler foreldre og deres utdanningsnivå og hvordan det kan føre til økt risiko for frafall på skolen.

Dette kan resultere til en sosial sammenligning som påvirker den psykiske helsen negativt gjennom at man sammenligner seg selv med noen som gjør det bedre.

En annen årsak er livet på skolen og hvordan en negativ hverdag kan føre til at en dropper ut og videre sliter med psykiske vansker, også i fremtiden. Miljøet er også en viktig del av hvor høyt mennesker prioriterer skole og utdanning, og dersom man vokser opp i et dårlig miljø så vil dette påvirke en negativt.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå