Juridisk metode | Oppgave | 5 i karakter

Oppgavebeskrivelse
Faktum – Hva har skjedd?

Finne rettsspørsmålene – Hva er det som må vurderes?

Rettsregel – Finne relevante lovregler og tolke disse.

Subsumsjon – Vurdere om lovens vilkår er oppfylt i denne konkrete saken.

Konklusjon – Svaret på rettsspørsmålet/spørsmålene

Utdrag
Lise og Stine er samboere. De ønsker å gifte seg, men moren til Stine sier at det ikke er mulig for to personer av forskjellige kjønn å inngå ekteskap. Kan Lise og Stine inngå ekteskap med hverandre?

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå