Oppgavebeskrivelse
Faktum – Hva har skjedd?
Finne rettsspørsmålene – Hva er det som må vurderes?
Rettsregel – Finne relevante lovregler og tolke disse.
Subsumsjon – Vurdere om lovens vilkår er oppfylt i denne konkrete saken.
Konklusjon – Svaret på rettsspørsmålet/spørsmålene

Utdrag
Lise og Stine er samboere. De ønsker å gifte seg, men moren til Stine sier at det ikke er mulig for to personer av forskjellige kjønn å inngå ekteskap. Kan Lise og Stine inngå ekteskap med hverandre?

Rettslig grunnlag (rettsregel)
I henvisning til ekteskapsloven § 1 «To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap»

Subsumsjon
Stine og Lise er to personer av samme kjønn som ønsker og gifte seg. Vilkåret i § 1 er derfor oppfylt.

Konklusjon
Stine og Lisa kan inngå ekteskap.

Eksempel 2
Trine og Tom er kjærester, de begge er 15 år.