Hvordan appellformene er brukt i en reklame for Norsk Vind

Innledning
Den sammensatte teksten, «KLOKKA TIKKER MOT 2030», er en reklame fra «Norsk Vind» publisert i 2019.

Formålet med teksten er å gjøre oppmerksom på hvor lang tid vi har igjen til å gjøre en forandring i klimafiendtlige utslipp, før vi klarer å «...påføre miljøet irreversible forandringer».

Avsender fremstiller vindkraft i form av landbaserte vindmøller som løsning på problemstillingen.

Annonsen beskriver hvordan klimakrisen ligger an, og hvilke tiltak som må gjøres. I sammenheng med dette budskapet er det plassert en klokke i et mørkt og dystert landskap som teller ned mot 2030.

Dette er med på å «stresse» leseren og gi et inntrykk av hvor liten tid vi har igjen før klimaskadene er for store. Teksten spiller dermed sterkt på patos.

Teksten er dyster og bruker negative ord som «nødsignal, konsekvenser, klimakrise», og dette vekker de negative følelsene til leseren, som igjen bidrar til å fremheve budskapet i teksten.

Bytt til nytt Last opp en av dine oppgaver, og få tilgang til denne oppgaven
  • Oppgaven blir kvalitetssjekket
  • Vent i opptil 1 time
  • 1 nedlastning
  • Minst 5 i karakter
Premium Fast lav pris pr. måned Få tilgang nå